Leave Your Message
010203
Kompaniýanyň medeniýeti
Biznes pelsepesi

Müşderiniň üstünligine ymtylmak we ynamy esas hökmünde kabul etmek, hyzmatlara esaslanmak we innowasiýa esaslanýan ösüş

Köpräk oka

Esasy önümler

Iň oňat hilli önümler bilen üpjün etmegi maksat edinýärin

BIZ hakda

“Yongkang Proshui Import & Export Co., Ltd.”

“Yongkang Proshui Import & Export Co., Ltd”, ösmegi we önümçiligi organiki bitewi we öý önümlerinde ýöriteleşdirilen önümçiligi öz içine alýar .Biz ulag amatly bolan Zongjiang welaýatynyň ongongkang şäherinde ýerleşýäris. "Müşderiniň artykmaçlygyna ymtylmak we ynamy esas hökmünde kabul etmek, hyzmatlara esaslanmak we innowasiýa esaslanýan ösüş" düşünjesine ýapyşýarys. Productshli önümlerimiz ýokary hilli üpjün etmek üçin ösen enjamlar we berk QC proseduralary bilen öndürilýär. Durnukly we wagtynda üpjün edilmegi, ygtybarly hil we yhlasly hyzmaty kepillendirmek.

Köpräk oka

Näme üçin bizi saýlaýar?

Şeýle hem, hünärmen ekspeditor bilen hyzmatdaşlyk etdik, iberişleri size taýýarlarys, az sarp edersiňiz we has köp satarsyňyz

Näme üçin US-1 saýlaýarsyňyz?
Näme üçin US-2 saýlaýarsyňyz?
Näme üçin US-3 saýlaýarsyňyz?
010203
Lazer nagşy / UV çap / oýma

zawod üpjünçiligi we LOW MOQ
Hil kepilligi we hünärmenler topary
Patentlenen önümleri dizaýn

Pes MOQ, çalt eltip bermek.
Lazer nagşy / UV çap / oýma

Mähirli garşy aldyk

Pes MOQ, çalt eltip bermek.
Lazer nagşy / UV çap / oýma

Hil kepilligi
Her prosesi berk gözegçilikde saklaň

Pes MOQ, çalt eltip bermek.
Köpräk oka

Taslama meselesi

Müşderilerimize ýöriteleşdirilen hyzmatlary bermäge üns berýäris we pikirleriňizi durmuşa geçireris!

HIL BARLAGY

Biziň ynanjymyz, hil birinji ýerde durýar we hyzmat birinji orunda durýar

SYITYASAT BOLANMAK-1
01

GLOBE WALVE

2018-07-16
Bokurdagyň bokurdagy ullakan mrieaproindir.
KOPRAK OKA
SYITYASAT BOLANMAK-2
02

DÜZGÜN STEL BALL WALVE

2018-07-16
Bokurdagyň bokurdagy ullakan mrieaproindir.
KOPRAK OKA
SYITYASAT BOLANMAK-3
SYITYASAT BOLANMAK-4
010203

Habarlar we maglumatlar

Şeýle hem, hünärmen ekspeditor bilen hyzmatdaşlyk etdik, iberişleri size taýýarlarys, az sarp edersiňiz we has köp satarsyňyz